Assessorament Fiscal

En l'àmbit empresarial ens dediquem a fer un seguiment continuat en l'assessorament fiscal durant tot l'exercici, trimestralment en la confecció dels impostos mod 300, mod 202, mod 115, mod 130, mod 111, mod 123 i anualment amb el tancament fiscal comptable, confecció i presentació dels llibres oficials al Registre Mercantil, i dels Comptes Anuals (Dipòsit de Comptes) al Registre Mercantil i de tots els models de resums anuals obligatoris amb Hisenda, tals com mod 390, 180, 184, 347 i mod 200 corresponent a l'Impost de Societats.

Autònoms

Assessorament fiscal i comptable i de totes les obligacions amb Hisenda dels empresaris, persones físiques, autònoms, Comunitats de béns, SCP... i les seves liquidacions d'impostos trimestrals mod 300, 130, 115, 111, 184 i els corresponents resums anuals, mod 347, 390, 180 i la corresponent declaració de la renda mod 100.

Laboral

Altes d'empresa a la Seguretat Social, alta dels treballadors, assessorament en els diferents tipus de contractes, confecció de les corresponents nòmines i dels TCs, etc.

Comptable

T'oferim la possibilitat d'encomanar-nos la gestió de la comptabilitat de la teva empresa en dues versions; des del nostre despatx, servei integral, ens encarreguem de gestionar la documentació i introduïm les dades al nostre programa comptable, introducció diària dels apunts comptables i fins a l'obtenció dels balanços finals. O bé assessorament tant al nostre despatx del Carrer Barcelona com al domicili de la vostra empresa per revisar la vostra comptabilitat.

Constitució de Societats, alta a Hisenda de societats i Autònoms

Ens encarreguem de tots els tràmits per poder iniciar una activitat empresarial, permisos municipals, altes de les corresponents obligacions a Hisenda.
Us acompanyem en tots els tràmits notarials de constitució de societats, tipus de societats exprés, per iniciar una societat en el mínim temps possible.

Declaracions de Renda de les Persones Físiques

Confecció i presentació de les Declaracions de Renda, assessorament en qüestions específiques que puguin afectar a la vostra Declaració, compravenda d'immobles, d'accions, lloguer d'edificis, ja siguin habitatges, locals, i qualsevol dubte que us pugui sorgir en la vostra Declaració. Podeu fer la consulta durant l'any, no necessàriament en època de renda, és recomanable una bona previsió dels vostres tràmits econòmics-fiscals.

Atenció de Requeriments, Revisions i Inspeccions d'Hisenda

Tant les empreses, siguin societats anònimes o limitades, associacions, com les persones físiques siguin empresaris o simplement subjectes passius de l'impost, treballadors, etc. poden ser susceptibles de rebre un requeriment d'Hisenda en qualsevol moment, nosaltres som especialistes en el seguiment de tot el procediment d'inspecció, des del primer moment en què es rep la corresponent comunicació d'Hisenda, acompanyant-vos en les respostes a les dites comunicacions i en la confecció i presentació de les corresponents al·legacions fins a la conclusió final de tot el procediment.
Tant en les empreses com amb les persones físiques ens personem a la corresponent Administració si és necessari i se us requereix personalment davant l'inspector, per atendre els seus requeriments, i la documentació que ens demani.

Altres

Confecció de contractes privats, assessorament jurídic, assessorament en procediments concursals, peritatges judicials, informes econòmics, etc.