CanvisFiscals2016

El 2016 fiscal que ens arriba

1. LES RETENCIONS D’ IRPF PER 2016:

Per a 2016, ens arriben modificacions en les retencions d’ IRPF, que quedaran tal com reflectim en el següent quadre:

retencions2016

 

 

2. ELS NOUS TIPUS EN RENDA:

Dins de les mesures de reforma fiscal, es van aprovar el nous tipus impositius per a l’ IRPF de 2016. Per el que fa a la renda de l’estalvi, els tipus seran del 19%, 21% i 23% dins una escala per rendiments fina a 6.000,00 €, entre 6.000.00 i 50.000,00 € i mes de 50.000,00 €.

La renda general queda amb els següents tipus impositius:

renda2016

El tipus autonòmic per a Catalunya, dependrà de l’aprovació dels pressupostos del proper exercici.

 

3. IMPOST SOBRE PATRIMONI:

Aquest impost, va ser recuperat per el govern de l’estat dins de les mesures especials contra la crisi, de manera temporal. Per a 2016, i dins els pressupostos generals de l’estat, es manté aquest impost, a l’espera de la decisió que es prengui de cara a 2017.

 

4. IMPOST DE SOCIETATS: NOU TIPUS IMPOSITIU:

Per aquest proper exercici fiscal, i dins el procés de reforma d’aquest impost, varien els tipus impositius, es produeix una rebaixa del tipus general del 30% al 28%.

Per el que fa a les PIMES, es manté l’escala de tipus impositiu i els primers 300.000,00 € de benefici tributaran al 25%, mentre que l’excés tindrà el tipus del 28%.

 

5. IMPOST DE SOCIETATS ALERTA AMB LES SCP:

Per últim, recordar que a partir del proper exercici fiscal, les SCP tributaran per Impost de Societats, i que tenen de termini fins a 30/6/2016 per aprovar la seva dissolució, si així  ho decideixen els seus socis.

 

BON NADAL I FELIÇ ANY 2016